Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Vážení zákazníci od 3.8-7.8.2020 se z důvodu čerpání dovolené zboží neexpeduje, objednávky Vám budou potvrzeny 10.08.2020 s následným odesláním zboží 11.08.2020.
Děkujeme pěkně za Vaše pochopení.

Tím HAPPY NÁBYTKU

 

NAKUPUJTE BEZPEČNĚ:

-vrácení zboží do 10 pracovních dnů

-platba na dobírku

-1% sleva při platbě předem na účet, jedinečná výjimečnost našeho e-shopu

-24 měsíční záruka

-ověřeno zákazníky

-profesionální přístup k zákazníkům

-rádi vám poradíme (kontakty)

INFO LINKA:

TEL: +421 910 160 111

e-mail: ovn@ovn.sk

 

 

 

 

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky
1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je OVN s.r.o, Zlatovská 2195/36, 91105 Trenčín, IČO: 46953981 (dále jen prodávající) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, a to na internetových stránkách www.happynabytek.cz.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetových stránkách elektronického obchodu www.happynabytek.cz, který provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající, dodá zboží prezentován na internetových stránkách www.happynabytek.cz  kupujícímu (dále jen kupní smlouva) a na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které vznikly při uzavírání kupní smlouvy a při reklamaci zboží.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Zbožím na internetových stránkách elektronického obchodu www.happynabytek.cz - jsou produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím internetových stránek www.happynabytek.cz. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost konkrétního zboží pro kupujícího bude potvrzena při ověření objednávky a to telefonicky nebo mailem - závaznou akceptací objednávky.

1.5 Pokud není na stránce produktu uvedena informace o skladových zásobách slovem "skladem", produkt je vyráběn a poskytován na zakázku. O dostupnosti zboží a skladových zásobách bude klient informován při potvrzení objednávky.


2. Objednávka, způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen objednávka ).

2.2 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat titul, jméno a příjmení kupujícího, kontaktní osobu, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, v případě firmy fakturační adresu, IČO, DIČ, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

Kupující na konci objednávky v košíku zaškrtne políčko Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby e-shopu k doručení zboží. Po dodání zboží a uplynutí záruční lhůty stanovené zákonem 24 měsíců, má právo zákazník písemnou formou (e-mailem nebo poštou) požádat o výmaz osobních údajů z databáze e-shopu včetně jména a příjmení, adresy a telefonního čísla. , Podle ustanovení § 17 Zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Sb.

Když GDPR souhlas kupujíci nezakrtne při objednání zboží, dodatečně svým podpisem kurýrovi při převzetí zboží souhlasí se zpracováním osobních údajů ( GDPR).Po dodání zboží a uplynutí záruční lhůty stanovené zákonem 24 měsíců, má právo zákazník písemnou formou (e-mailem nebo poštou) požádat o výmaz osobních údajů z databáze e-shopu včetně jména a příjmení, adresy a telefonního čísla. , Podle ustanovení § 17 Zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Sb.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

Provozovatel firma OVN s.r.o. internetového obchodu www.happynabytek.cz (dále jen Happy nábytek):

sídlo : Veľkomoravská 2162 / 16B, 911 05, Trenčín, IČO: 46953981, IČ DPH: SK 2023705090

Provozovatel v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních předpisů v platném znění zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem:


Zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu a vedení reklamaci v internetovém obchodě Happy nábytek v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, číslo bankovního účtu, podpis).

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.


Marketingu a to formou:

2.1 zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením zákazníka do mailing listu na stránkách internetového obchodu Nábytek pohoda v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).


2.2 účasti na reklamních kampaních (akciích), vedených na stránkách internetového obchodu Andreashop nebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).
Návštěvník internetového obchodu se může přihlásit k odběru novinek přímo zadáním své e-mailové adresy do políčka "Souhlasím se zasíláním informací emailem" uvedeném v objednávkovém formuláři nebo jako kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv je možné provést i elektronicky a to odhlášením e- mailem. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Provozovatel prohlašuje, že:
zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze na výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit, nevyužíváním zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.

Společná ustanovení:
Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat i provozovatele.
Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upraveny zejména v § 28 zákona o ochraně osobních údajů; např. právo na základě písemné žádosti požadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,

b) účel zpracování osobních údajů,

c) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,

II. identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8,

d) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,

e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejménapoučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

II. informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

III. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,IV. formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,V. třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů nebo jiného platného předpisu SR a ČR.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám a zprostředkovatelem, t.j. subjektům spolupracujícím s provozovatelem, kterými jsou například přepravní, dodavatelské a účetní společnosti.

Aktuální seznam těchto subjektů je následující:


Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (doručovatel)
V.P.M. - TRANS, s.r.o., Osvětimany 306, 687 42, Osvětimany, ČR (doručovatel)
TEXPOL s.r.o., gen. L.Svobodu 1361/38, 905 01, Senica (dodavatel, doručovatel)
KKB s.r.o., I.Olbrachta 7645 / 21C, 911 01, Trenčín (účetní firma)
Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika (porovnávač cen a zasílatel dotazníků ke spokojenosti zákazníků)
GOLEMOS s.r.o., Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice 1, CZ, 05208777 (pronajímatel platformy eshoprychle - pro web happynabytek.cz)

 

2.3 Závazným akceptováním objednávky prodávajícím je telefonické nebo mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Automaticky se provádí oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které se však nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.4 Provozovatel je oprávněn v případě objednávky zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výške.Kupujúci poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží, za který byla poskytnuta záloha spadá do okruhu zboží definovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku poskytnuté zálohy za bezdůvodné nepřevzetí zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.

2.5 Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to nejpozději v den zaslání závazné akceptace objednávky prodávajícím a to v případě, že zboží ještě nebyl prodávajícím fakturováno. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou). V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 7 dnů od zrušení objednávky, bezhotovostním převodem na jím určený účet.

2.6 Prodávající má právo při objednávce nad 7000,00 KČ zaslat kupujícímu údaje k zálohové platbě na cca 50% z ceny celkové objednávky, při objednávce se zadáním platby hotovostí nebo na dobírku.

Kupujíci poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží, za nějž byla poskytnuta záloha spadá do okruhu zboží definovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku poskytnuté zálohy za bezdůvodné nepřevzetí zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.


2.7 V případě, že kupující zadá platbu předem na účet se slevou 2% zálohu nehradí, kupující hradí plnou částku objednaného zboží.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen dodat na základě závazné akceptace objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR. Dále je prodávající povinen předat nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické formě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.2 Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího. Kupující je povinen potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby. Kupující má právo na dodání v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazné akceptaci objednávky.

Dodací podmínky

4.1 Zboží je prodáváno dle fotografií s popisem, ve kterém je uveden přesný rozměr zboží (daný rozměr a barva na fotografii se nemusí shodovat s reálnou barvou a rozměrů ve skutečnosti, obrazovky mohou zkreslovat), vzorů, katalogů, typových listů, vzorníků prodávajícího umístěných na internetových stránkách www.happynabytek.cz.

4.2 Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu zboží ve lhůtě uvedené v závazné akceptaci objednávky. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající zašle kupujícímu potvrzení, a to písemnou formou ( mailem nebo poštou). V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, v závazné akceptaci objednávky nebo jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 125,00 KČ za každý den uskladnění zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnutý zboží zaplacena kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

4.3 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

4.4 Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěné na internetových stránkách  www.happynabytek.cz jsou orientační.

4.5 Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

4.6 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení zboží . Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, nebo nesprávnosti dodací adresy uvedené v objednávce, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 4.2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání tovaru.Objednaný zboží může být kupujícímu na základě písemné dohody formou sms nebo e-mailem mezi kupujícím a prodávajícím individuálně doručen vozem prodávajícího na přesně určený den ve dnech pondělí-sobota za poplatek 7,00 Kč / km.Hradí se trasa k zákazníkovi a zpět do Trenčína.

4.7 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má zboží v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků dodavatele mají uváděné termíny dodávek na internetových stránkách www.nabytokpohoda.sk jsou nezávazné.

4.8 Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

4.9 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit ihned dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

4.10 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 4.2 těchto všeobecných obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího nebo šekem na adresu určenou kupujícím.

4.11 Fakturu, která slouží jako dodací list, předává prodávající kupujícímu přímo osobně při dovozu zboží, zasílá emailem, v případě požadavku odeslíní faktury poštou, nejpozději do 7 dnů od dodání zboží. Faktura slouží i jako záruční list v případě, kdy spolu se zbožím není dodán záruční list výrobce.

 

5. Kupní cena a přeprava zboží, osobní odběr zboží

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen kupní cena) formou:

a. bezhotovostním převodem nebo vkladem předem na účet prodávajícího, uvedeného v závazné akceptaci objednávky.

b / hotovostní platbou kurýrovi, při dodání zboží na dobírku

 

Bezhotovostní převod nebo vklad na účet prodávajícího je kupující povinen učinit až po doručení zálohové faktury na email kupujícího.

Osobní odběr lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na účet prodávajícího, to znamená platbou předem / bankovním prevodom.Po písemné dohodě kupujícího s prodávajícím, může kupující uhradit kupní částku hotovostí při osobním odbere.Osobný odběr je nutné uskutečnit od písemného vyzvání prodávajícím do 5 pracovních dnů. Informace o místě osobního odběru Vám poskytneme na požádání prostřednictvím emailu, nebo telefonicky na provozu společnosti.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5.3 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží nejpozději při převzetí zboží. V případě, že kupující zaplatí za zboží prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

5.4 V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

5.5 Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

5.6 Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

5.7. Doba dodání zboží je obvykle 1 až 12 týdnů. O přesném datu dodání zboží Vás budeme informovat při telefonickém nebo mailovém potvrzení objednávky v nejbližší pracovní den po odeslání objednávky. Lhůta pro doručení zboží přepravní společností, nebo výrobcem je při tuzemských přepravců maximálně do 7 dnů a při zahraničních přepravců do 10dní.

5.8 Základní cena přepravy je 305,00 KČ. Je to základní cena, která se pro každý zboží určuje zvlášť, přičemž cena se liší podle druhu zboží, hmotnosti zboží, vzdálenosti při přepravě a dalších dodatečných podmínkách přepravy.

5.9 Při objednávce zboží nad 6400,00 Kč nebo objednání zboží na zakázku a zadáním platby

,, Hotovost"nebo,, Dobírka" Vám budou zaslány e-mailem údaje k úhradě zálohové platby převodem.

6.Vlastníctví a nebezpečí škody na zboží

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.


7. Reklamační řád

7.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu uvedeného na internetových stránkách www.happynabytek.cz

7.2 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

7.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetových stránkách www.happynabytek.cz. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.4 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.5 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při přebírání zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.6 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího a dokladem o zaplacení. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci tak, že bude kontaktovat prodávajícího a dohodne si v závislosti na povaze zboží způsob uplatnění reklamace. Kupující je povinen přesně definovat druh a rozsah vad zboží. Kupující má právo uplatnit si reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:


a) informování kupujícího prodávajícím o reklamaci

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu; zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) informování kupujícího prodávajícím o reklamaci

b) provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, resp. zaslání fotodokumentace spolu s formulářem. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

7.7 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.8 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné formě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s § 18 odst. 5 zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.9 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech zvláště pokud je třeba odborné posouzení vady, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.10 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.11 Prodávající si vyhrazuje právo po dohodě se zákazníkem nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry.

7.12 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží

- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

- uplynutím záruční doby zboží

- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí

- neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- poškozením zboží nadměrným zatěžováním, obsluhou nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR

- poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi- poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením- neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

- zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.13 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

- předáním opraveného zboží

- výměnou zboží

- vrácením kupní ceny

- vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží

- písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění

- odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

7.14 O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu. Průběžné informace o řešení Vaší reklamace můžete získat telefonicky v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. (info linka :00421 903 771 150)nebo prostřednictvím e-mailu: ovn@ovn.sk .

7.15 Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na 24 měsíců, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.16 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.17 Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

7.18 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 7.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:a) prodávající zajistí odstranění vady nebob) prodávající vadné zboží vymění.

7.19 Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 7.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu za vadný tovar.Pre účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad súčasne.Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží, je doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

7.20. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám poskytneme na požádání prostřednictvím emailu, nebo telefonicky na provozu společnosti.

7.21 a, Při uplatnění reklamace do 12 měsíců od koupě zboží, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného písemného posouzení (výrobce nebo znalec), prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději 14.dní ode dne vyřízení reklamace.
b, Při uplatnění reklamace po 12 měsících od koupě zboží, kterou prodejce zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna zaslat doklad o zamítnutí reklamace písemně emailem a informovat kupujícího komu může kupující zaslat výrobek na odborné posúdenie.Náklady na odeslání výrobku, odborného posouzení a všech spojených nákladů s odborným posouzením nese kupující bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci znovu uplatnit, během odborného posouzení reklamační doba neplynie.Predávajúci je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení jakož i veškeré náklady s tím súvisiace.Znova uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
Seznam znalců najdete na: https://www.justice.cz/web/msp/znalci-znalecke-ustavy-a-tlumocnici

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

8.1 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust.§ 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji).

8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě do 7 dní a to převodem na účet.

8.3 Kupující (spotřebitel, fyzická osoba) je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen doručit nepoškozené zboží prodávajícímu spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. Žádáme zákazníka aby zboží doručil v originálním obalu na adresu skladu ( OVN s.r.o., Zlatovská 2195/36, 911 05, Trenčín, Slovensko)jako zásilku s pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží. Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby.Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje výlučně na nákup zboží v internetovém obchodě společnosti OVN s.r.o. a nemůže si ho uplatnit kupující, který zakoupil zboží osobně na provozu společnosti OVN s.r.o. .Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou (faxem, mailem, poštou), aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího.

Písemné odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění (číslo účtu nebo poštovní adresu).

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem nebo šekem na adresu. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, na kterém se projevují známky používání a který je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazné akceptaci objednávky nebo její část sníženou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ode dne převzetí zboží kupujícím a to hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem.Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům které nelze odstranit. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetových stránkách www.happynabytek.cz.Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.

8.4 V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 8.3 těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

8.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle článku 2 těchto všeobecných obchodních podmínek- prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího (např. Nábytek na míru, nábytek vyrobený na základě objednávky kupujícího, definování rozměrů, materiálů, povrchových úprav atd.) Nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit- prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil- prodej novin, časopisů a periodického tisku- loterie a jiné podobné hry.

9. Ochrana osobních údajů

-viz výše

10. Povrchové úpravy dřeva, látek a kovu

10.1 Vzorníky látek, kovu a dřeva uvedené na stránkách www.happynabytek.cz byly transformovány do elektronické podoby s vysokými ohledy na kvalitu a věrnost podání. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely mohou vykazovat různé odlišnosti, podobně jako u tištěných materiálů.U dřevěných částí, protože se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem nebo bílou barvou mohou vykazovat barevné odlišnosti, postupně se barva může měnit vlivem slunečního záření. Moření a bílá barva zvýrazňuje strukturu dřeva a přírodní zvláštnosti růstu dřeva, masivní dřevo časem vysychá, mění svůj tvar, může praskat a ohýbat sa.Následkom může být např. při postelích z masivu vrzání, na zvuk se nevztahuje záruka, není to výrobní vada.


11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.2 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

11.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetových stránkách www.happynabytek.cz.